Συνάντηση Σώκου - Αρναουτάκη στην Αθήνα

>> Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρο Αρναουτάκη, συναντήθηκε, στην Αθήνα, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.
Στη σύσκεψη εργασίας των δύο ανδρών, στην οποία συμμετείχαν ακόμη, ο Αντινομάρχης Χρήστος Πετρόπουλος και Διευθυντές υπηρεσιών του Υπουργείου, ο κ. Σώκος ανέλυσε σειρά θεμάτων που απασχολούν την Αιτωλοακαρνανία και άπτονται των αρμοδιοτήτων του κ. Αρναουτάκη, ενώ κατέθεσε και τις θέσεις του, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ε.Σ.Π.Α..
Μετά την συνάντηση, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Σώκος εμφανίσθηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αφού ο κ. Υφυπουργός υιοθέτησε πλήρως το αίτημα για πολλαπλάσια αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, που αφορά στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στους ορεινούς όγκους του Νομού, που έχει υποβάλει η Νομαρχία.
Να σημειωθεί ότιο κ. Αρναουτάκης αντιμετώπισε με θετικό τρόπο και όλα τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν και εμπεριέχονται στο γραπτό υπόμνημα που του επέδωσε ο κ. Σώκος, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής:

Κύριε Υπουργέ,
«Ο Νομός μας, επιδιώκει ανάπτυξη στηριζόμενη στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε χωρικές ενότητες, προτείνοντας έργα υποδομών και δράσεις εποικοδομήματος τα οποία θα αποδώσουν άμεσα οικονομικά οφέλη και θέσεις εργασίας στους κατοίκους της περιοχής μας.
Ως χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης των έργων και των δράσεων θεωρούμε: το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Αλληλεγγύης και όποιο άλλο κριθεί πρόσφορο κατά τη γνώμη σας.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις επιδιώξεις μας οι οποίες, με κωδικό τρόπο, είναι οι παρακάτω:
Πρωταρχικό ζήτημα για εμάς είναι η Πολιτική Προστασία (πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί) η οποία κοστίζει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας περίπου 5.000.000 € κάθε χρόνο και ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από κάποια χρηματοδοτική πηγή.
Επιβάλλεται:
Η άμεση προώθηση της πληρωμής έργων του Ταμείου Αλληλεγγύης που εκτελέστηκαν σε πυρόπληκτες περιοχές του έτους 2007, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 5.000.000,00 €, καθώς και η χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Α.Ε.Α. των εγκεκριμένων έργων στις ίδιες περιοχές (προϋπολογισμού 1.862.000 €), αλλά και η χρηματοδότηση των υπολοίπων έργων.
Η μέριμνα για αυτοτελή ετήσια χρηματοδότηση της δράσεως αυτής, από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
Προώθηση μέσω του ΕΣΠΑ ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν στο Νομό:
Ανάδειξη των τεχνητών λιμνών των τριών υδροηλεκτρικών φραγμάτων του ποταμού Αχελώου.
Ανάδειξη – αποκατάσταση της πυρόπληκτης περιοχής Κεντρικού Ξηρομέρου από τις πυρκαγιές του 2007 (Ενεργοποιώντας πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»).
Ανάδειξη λιμνών Οζερού και Αμβρακίας και Μονής Λιγοβιτσίου .
Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και κτηνοτροφίας στην περιοχή σε συνδυασμό με την κατασκευή του φράγματος Αχυρών.
Ανάδειξη περιβαλλοντικών αξιών και ιαματικών πηγών Τρύφου, περιοχής Κατούνας του Δήμου Μεδεώνος.
Διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων σε συνδυασμό με τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών και φυτικών υπολειμμάτων (Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει τεύχη δημοπράτησης για μονάδα μηχανικής διαλογής και ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και μελέτη διαχείρισης της παραγόμενης βιομάζας στο νομό για ενεργειακή αξιοποίηση).
Ανάδειξη της περιοχής των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου, της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και των πολιτιστικών αξιών της Ιερής Πόλεως του Δήμου Μεσολογγίου. (Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει αξιολογημένη πρόταση στο τομεακό Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση).
Ολοκλήρωση ενταγμένων έργων στο Γ΄ Κ.Π.Σ. με παθογένεια, τα οποία εκτελούνται στον Νομό:
Ολοκλήρωση του έργου «Παραλιακή Οδός Πογωνιάς - Νέας Πλαγιάς του Δήμου Κεκροπίας», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΝΑ 001/3.
Ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης του Δήμου Ναυπάκτου
Ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης των χωματερών Αχελώου, με πρόσθετη χρηματοδότηση.
Τα συγκεκριμένα έργα απαιτούν πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, λεπτομέρειες θα σας υποβάλλουμε άμεσα σε συνεργασία με την Ε.Δ.Α. της Π.Δ.Ε.
Ομαλή χρηματοδότηση όλων των έργων της ΣΑΝΑ 001/3, τα οποία ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται κανονικά.
Άμεση ανάγκη προώθησης για δημοπράτηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης των αξιολογημένων προτάσεων στην πρόσκληση «Προσπελασιμότητα» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.
Θεσμικές παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΣΠΑ:
- Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της τεχνικής βοήθειας των περιφερειακών και των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και η μεταφορά πόρων στους φορείς υλοποίησης έργων για την επιτάχυνση της ωρίμανσης και για την υλοποίηση των σχεδιασμένων έργων και πράξεων.
- Η συνέργεια των έργων και η ωφέλεια του πολίτη εξασφαλίζεται με την προσθήκη κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων στα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, για τις πυρόπληκτες και γενικά θεομηνιόπληκτες περιοχές, καθώς και προτάσεων, οι οποίες αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις γεωγραφικών η θεματικών ενοτήτων (όπως οι παραπάνω).
- Επιτάχυνση της εξειδίκευσης νέων θεματικών προτεραιοτήτων όλων των αξόνων των επιχειρησιακών προγραμμάτων με επιδίωξη μεταφοράς πόρων από άξονες που δεν έχουν απορροφητικότητα σε άξονες μεγάλης απορροφητικότητας με την παράλληλη θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης».

(http://www.aitnia.gr)

Δημοσίευση σχολίου