Εγκρίθηκε το Leader Αλιείας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ)

>> Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Γεγονός με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον Νομό Αιτωλ/νίας αποτελεί η έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του τοπικού προγράμματος « Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», γνωστό και ως Leader Αλιείας, που υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ). Το τοπικό πρόγραμμα της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. θα εφαρμοστεί στην παράκτια περιοχή του Αμβρακικού, των Νομών Αιτωλ/νίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Μέτοχοι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ) είναι οι τρεις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αιτωλ/νίας, Άρτας και Πρέβεζας, Δήμοι των τριών Νομών, οι τρείς ΤΕΔΚ των Νομών, τα Επιμελητήρια Αιτωλ/νίας και Άρτας, οι ΕΑΣ Αγρινίου, Άρτας-Φιλιπιάδας, Βόνιτας και Πρεβέζης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Τράπεζα Πειραιώς , ο Κηπευτικός Σύνδεσμος Πρέβεζας και η Ένωση Αλιευτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί...
ότι από ανάληψης καθηκόντων της σημερινής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με Νομάρχη το Θύμιο Ν. Σώκο, ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας επαναδραστηριοποιήθηκε μετά από απουσία οκτώ χρόνων, στην περιοχή του Νότιου Αμβρακικού, εκλέγοντας μάλιστα στη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΝΑΜ ΟΤΑ Α.Ε, την Νομαρχιακή Σύμβουλο Αιτωλ/νίας κα Φρόσω Δελή, όπου Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Νομάρχης Άρτας κος Γ. Παπαβασιλείου και Διευθύνων Σύμβουλος ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κος Π. Τσούτσης.

Αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας στην στρατηγική πολιτική δράση της Αναπτυξιακής Εταιρείας , είναι και η επιτυχής συμμετοχή της εταιρείας στο δυναμικό πρόγραμμα Leader Αλιείας 2007-2013, που στοχεύει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης και τόνωσης της απασχόλησης της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Βεβαίως τα αποτελέσματα των δράσεων του τοπικού προγράμματος αποτελούν προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους της περιοχής αφού είναι συμπληρωματικό στο ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα του Άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Προσέγγιση Leader) της ευρύτερης περιοχής.

Το Πρόγραμμα που υποβλήθηκε από την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σειρά κατάταξης, είναι συνολικού κόστους 9.745.000,00 €, εκ των οποίων τα 7.496.500,00 € είναι Δημόσια Δαπάνη και τα υπόλοιπα 2.248.500,00 € Ιδιωτική Συμμετοχή.
Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος είναι :
Νομός Αιτωλ/νίας:
Δήμος Αμφιλοχίας (Δ.Δ. Αμφιλοχίας, Αμπελακίου, Ανοιξιάτικου, Βαρετάδας, Κεχρινιάς, Λουτρού, Μέγα Κάμπου, Σαρδινίων, Σπάρτου, Στάνου)
Δήμος Ανακτορίου ( Δ.Δ. Βόνιτσας, Αγιόυ Νικολάου Βονίτσης και Ξηρομέρου, Δρυμού, Θυρίου, Μοναστηρακίου, Παλιάμπελων)
Δήμος Μεδεώνος ( Δ.Δ. Κατούνας, Τρύφου)
Δήμος Μενιδίου (Δ.Δ. Μενιδίου)
Νομός Άρτας :
Δήμος Αμβρακικού(Δ.Δ. Ανέζης, Βίγλας, Γαβριάς, Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στογγυλής, Ψαθοτοπίου)
Δήμος Αράχθου (Δ.Δ> Νεοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Ακροποταμιάς, Λουτροτοπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης, Συκεών)
Δήμος Κομποτίου ( Δ.Δ> Κομποτίου)
Κοινότητα Κομμένου (Κ. Δ. Κομμένου)
Νομός Πρεβέζης:
Δήμος Πρεβέζης (Δ.Δ. Πρεβέζης, Μιχαλιτσίου, Μύτικα, Νικοπόλεως, Φλαμπούρων)
Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει δύο δράσεις , δηλαδή την Δράση 1 που αφορά Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και την Δράση 2 που αφορά Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών οι οποίες αναλύονται ως εξής:

ΔΡΑΣΗ 1: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Υποδράση 1.1: Επενδύσεις διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες από αλιείς , που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων και την απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων του αλιευτικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης, ώστε να βελτιωθεί το εισόδημα, να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο. Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες από αλιείς και δικαιούχοι της υποδράσης είναι οι αλιείς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 1198/06 και όπως ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της υποδράσης προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
Ενέργεια 1.1.1: Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
Ενέργεια 1.1.2 : Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού κλπ.
Ενέργεια 1.1.3 : Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Ενέργεια 1.1.4 : Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Ενέργεια 1.1.5 : Χώροι εστίασης και αναψυχής
Ενέργεια 1.1.6 : Μετατροπή – εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα
Ενέργεια 1.1.7 : Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων
Ενέργεια 1.1.8 : Οικοτεχνία, χειριτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες
Ενέργεια 1.1.9 : Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Υποδράση 1.2: Επενδύσεις από μη αλιείς , που στοχεύουν στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας της περιοχής. Με την υλοποίηση τέτοιου τύπου ενεργειών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή και την αύξηση του πληθυσμού, καθώς δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την έδρα τους στην περιοχή. Η υποδράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1.2.1 : Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
Ενέργεια 1.2.2 : Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού κλπ.
Ενέργεια 1.2.3 : Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Ενέργεια 1.2.4 : Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Ενέργεια 1.2.5 : Χώροι εστίασης και αναψυχής
Ενέργεια 1.2.6: Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων
Ενέργεια 1.2.7 : Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες
Ενέργεια 1.2.8 : Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
Ενέργεια 1.2.9 : Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος

Υποδράση 1.3: Επενδύσεις τομέα αλιείας . Η υποδράση αυτή περιλαμβάνει ενίσχυση δράσεων που προβλέπονται στον Τίτλο IV «Αξονες προτεραιότητας» του Καν. 1198/2006 για το Ε.Τ.Α. και ειδικότερα στο Κεφ. ΙΙ: «Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» και Κεφ. ΙΙΙ «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος». Πρόκειται για ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών, στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και στη βελτίωση και πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων. Στο πλαίσιο της υποδράσης προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
Ενέργεια 1.3.1 : Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας
Ενέργεια 1.3.2 : Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα
Ενέργεια 1.3.3 : Επιλέξιμα μέτρα για τη μεταποίηση και εμπορία με έμφαση σε δραστηριότητες παραδοσιακής οικοτεχνίας
Ενέργεια 1.3.4 : Συλλογικές δράσεις
Ενέργεια 1.3.5 : Προώθηση προϊόντων που λαμβάνονται με τη χρήση μεθόδων που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον
Ενέργεια 1.3.6 : Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένων της δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης των προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον

ΔΡΑΣΗ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Υποδράση 2.1: Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
Η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, ενώ υπάρχει πλούσιο απόθεμα σε πολιτιστικούς πόρους στην ευρύτερη περιοχή. Κατά συνέπεια έχει δυναμικό για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, γεγονός που διευκολύνεται και από την άρση της απομόνωσης που θα επέλθει με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων της Ιόνιας Οδού και των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού. Ιδιαίτερη ευκαιρία για την περιοχή αποτελεί η αξιοποίηση των νέων ειδικών μορφών τουρισμού που θα εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα και την παράδοση της περιοχής όπως είναι ο οικολογικός και ο αλιευτικός τουρισμός. Παρ’όλα αυτά μέχρι σήμερα οι τουριστικές υποδομές είναι ανεπαρκείς και χαμηλής ποιότητας, ενώ ο τουρισμός είναι κατά κύριο λόγο εσωτερικός και η τουριστική περίοδος μικρή.
Η υποδράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 2.1.1 : Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση παράκτιων περιοχών
Ενέργεια 2.1.2 : Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης
Ενέργεια 2.1.3 : Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων

Υποδράση 2.2: Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
Η υποδράση στοχεύει στην ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς υπάρχουν σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης και η αξιοποίησή τους αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την περιοχή.
Η υποδράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 2.2.1 : Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
Ενέργεια 2.2.2 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υποδράση 2.3: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Η υποδράση περιλαμβάνει έργα για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών σε εφαρμογή συνολικής μελέτης αναβάθμισης και όχι σημειακές παρεμβάσεις.
Η υποδράση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Ενέργεια 2.3.1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Ενέργεια 2.3.2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται τελικά πως τέτοιες προσπάθειες χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και συγχαρητηρίων, τόσο από τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται, όσο και από τους τελικού αποδέκτες και ωφελούμενους που δεν είναι άλλοι από τους αλιείς, τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις, τους συλλογικούς φορείς και τους κατοίκους των Ο.Τ.Α. της περιοχής παρέμβασης

Δημοσίευση σχολίου