Ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές εργοληπτών από την Περιφέρεια

>> Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Εντολή στις Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ώστε αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας (στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου) να κινηθούν οι διαδικασίες πληρωμής του λογαριασμού συνεχιζόμενων έργων του προγράμματος 2010 δόθηκε σήμερα από τον Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ύστερα από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα.

Με τον τρόπο αυτό απεμπλέκεται η διαδικασία πληρωμής εργοληπτών δημοσίων έργων για έργα που είναι ενταγμένα στο επενδυτικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Αιγιαλείας – Φωκίδας) και στο πρόγραμμα ΣΑΝΑ 3 (έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).

Ανάλογη διαδικασία έχει δοθεί εντολή να κινηθεί και για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, όπου, επίσης, υπάρχουν οφειλές προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων.

Δημοσίευση σχολίου