ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ στην Αιτωλ/νία

>> Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

| 18‐23 | 24‐29 | 30‐35 | 36‐41 | 42‐47 | 48‐53 | 54‐59 | 60‐65 | 66‐70 | >=71

| 18.645 | 21.472 | 23.685 | 23.751 | 23.834 | 22.937 | 22.224 | 20.793 | 14.273 | 51.892

Εντυπωσιακά τα ανωτέρω στοιχεία του ΥΠ.ΕΣ .
Το μεγαλύτερο ποσοστό εκλογέων στην Αιτωλ/νία είναι πάνω από 70 ετών. 

Και πανελλαδικά πάντως εμφανίζονται ανάλογες τάσεις.

Δημοσίευση σχολίου