Οδυνηρό τριετές Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης

>> Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών κος Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα:
"Τα μέτρα και οι πολιτικές που εντάσσονται στο τριετές πρόγραμμα καλύπτουν τρεις ενότητες.

Πρώτον, δημοσιονομική προσαρμογή με άμεσα διορθωτικά και διαρθρωτικά μέτρα, για τη βιώσιμη εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, τη διαχείρισή τους, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Δεύτερον, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, με άμεσα μέτρα για την απελευθέρωση των αγορών, την συγκράτηση του κόστους και των τιμών και διαρθρωτικά μέτρα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης της οικονομίας.

Και τρίτον, μέτρα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και την επάνοδο της ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία.

Ως προς τα μέτρα προσαρμογής και εξυγίανσης των δημοσιονομικών μας, η προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2010 ενισχύεται και για το 2011 εξειδικεύεται με μέτρα τα οποία είναι από την πλευρά των εσόδων με άμεση εφαρμογή:

 • Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 21% στο 23% από το 10% στο 11% και από 5% στο 5,5%.
 • Αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά περίπου 10%.
 • Έσοδα από τη φορολόγηση των αυθαιρέτων και το τέλος διατήρησης ημιυπαίθριων χώρων.
 • Αύξηση στους φόρους πολυτελείας.
 • Έσοδα από το λογιστικό προσδιορισμό των εισοδημάτων, από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ, από πράσινα τέλη, απ' την αύξηση αντικειμενικών αξιών, από τη φορολόγηση αποδοχών σε είδος, όπως επίσης και έσοδα από άδειες αλλά και φόρους στα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια με βάση ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει σύντομα η Κυβέρνηση.
Από την πλευρά των δαπανών, μείωση του κόστους μισθοδοσίας του Δημοσίου.
 • Ο 13ος και 14ος μισθός αναπροσαρμόζονται, διαμορφώνονται οριζόντια σε 500 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ Δώρο Πάσχα, 250 ευρώ επίδομα αδείας και άλλα 500 ευρώ Δώρο Χριστουγέννων - σύνολο δηλαδή 1.000 ευρώ και χορηγούνται μόνο σε αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ το μήνα, μεικτές αποδοχές μαζί με τα επιδόματα.
 • Επιπλέον, έχουμε μία περαιτέρω μείωση κατά 8% των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Και για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ, όπου δεν υπάρχουν επιδόματα, έχουμε την ανάλογη μείωση κατά 3%.
 • Σε σχέση με τις συντάξεις, τα επιδόματα Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων διαμορφώνονται σε 200 ευρώ, 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα και χορηγούνται στις συντάξεις που δεν ξεπερνούν τις 2.500 ευρώ το μήνα.
 • Μειώνονται οι υψηλές συντάξεις μέσα από την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ.
 • Γίνεται περαιτέρω μείωση των καταναλωτικών δαπανών με την κατάργηση του αποθεματικού του 10% στον προϋπολογισμό.
 • Αναστέλλεται η χορήγηση της δεύτερης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης με την παρακράτηση ενός μέρους, το οποίο θα διοχετευτεί στοχευμένα σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Μειώνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. φέτος και 500 εκατ. του χρόνου επιπλέον.
 • Ξεκαθαρίζεται η μισθολογική δαπάνη μέσα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, με περαιτέρω μειώσεις από εκεί.
 • Και οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και οι συντάξεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος δεν θα έχουν αυξήσεις.
 • Εξοικονόμηση δαπανών στους ΟΤΑ από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά για κάθε έτος.
 • Και βέβαια, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται - και μπαίνει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα - τα διαρθρωτικά μέτρα και που ήδη περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Στη δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 • Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο 13ο και 14ο μισθό που αφορά τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.
 • Υπάρχει αναμόρφωση του πλαισίου της εργασιακής νομοθεσίας ως προς τις αποζημιώσεις, το όριο απολύσεων.
 • Υπάρχει εισαγωγή ενός νέου ύψους κατώτατων αποδοχών και νέους και μακροχρόνια ανέργους και άλλες προϋποθέσεις, που ευνοούν και προστατεύουν μορφές εργασίας μερικής απασχόλησης.
 • Υπάρχει η εισαγωγή ετήσιων ορίων για το χρόνο εργασίας μειώνοντας το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης.
 • Υπάρχει η ουσιαστική αντιμετώπιση της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας και η αναμόρφωση του πλαισίου κοινωνικής προστασίας, ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφάλειας για τις πιο ευπαθείς ομάδες.
 • Ως προς το νέο ασφαλιστικό νόμο, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών στο δημόσιο τομέα θα έχει έναρξη από το 2011 και περίοδο προσαρμογής τριών ετών.
 • Ως προς το γενικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ενισχύεται η ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών και συντάξεων - συντάξεις που καθορίζονται με βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργασιακού βίου.
 • Ακόμα, αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής των συντάξεων στο προσδόκιμο ζωής.
 • Αύξηση της ελάχιστης περιόδου εισφορών από τα 37 στα 40 έτη.
 • Περιορισμός της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση του ελαχίστου ορίου στα 60 έτη.
 • Αναθεώρηση του πλαισίου χορηγήσεων συντάξεων αναπηρίας.
 • Περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
 • Και ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για άτομα άνω των 65 ετών με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
 • Και βέβαια, η μείωση των ασφαλιστικών ταμείων σε τρία.
Αντιστοίχως, υπάρχουν πολιτικές με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των επενδύσεων, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, να δημιουργούν και να ενισχυθούν νέοι δυναμικοί κλάδοι και να αυξηθεί η απασχόληση.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών και των χρόνων για την έναρξη επιχειρήσεων, για τη μείωση του διοικητικού βάρους και για αδειοδοτήσεις.
 • Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.
 • Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
 • Απελευθέρωση των μεταφορών.
 • Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό.
 • Εξυγίανση του ΟΣΕ.
 • Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
 • Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 • Προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε καινοτόμους κλάδους.
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Και μία σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτη ενότητα είναι η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δημιουργία του ταμείου αφορά στη διασφάλιση της σταθερότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και συνοδεύεται από την επέκταση του σκέλους των εγγυήσεων, το οποίο υπάρχει ήδη στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης του τραπεζικού συστήματος και διαμέσου αυτού της πραγματικής οικονομίας."

Δημοσίευση σχολίου