Συμμετοχή 57,41% στην Αιτωλοακαρνανία

>> Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012


Σε 558 από 563 Εκλογικά Τμήματα
244875
140577(57,41%)
1392(,99%)
139185(99,01%)

Δημοσίευση σχολίου