Γεωπόνοι της Αιτωλοακαρνανίας: Ελλείψεις και δυσλειτουργίες στα προγράμματα Δακοκτονίας

>> Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Με επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Αιτωλοακαρνανίας στην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μπατζελή, την ενημερώνει για ορισμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα προγράμματα Δακοκτονίας, που υλοποιούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών.

Όπως υποστηρίζουν μεταξύ άλλων οι Γεωπόνοι, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα καμία μέριμνα από το ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα Δακοκτονίας τα ελαιοκτήματα που είναι ενταγμένα στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και ενώ κάθε χρόνο τα προγράμματα δακοκτονίας ολοκληρώνονται στα τέλη Νοεμβρίου, η εξόφληση των δεδουλευμένων των Τομεαρχών Δακοκτονίας γίνεται τις περισσότερες φορές το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο του επόμενου έτους. Υπάρχει δηλαδή, διαχρονικά μια μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των μισθών, οδοιπορικών, δώρων Χριστουγέννων κ.λ.π.

Αναλυτικά η επιστολή των Γεωπόνων αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα προγράμματα Δακοκτονίας, που υλοποιούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών.
Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε τα εξής:
1. Δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα καμία μέριμνα από το ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα Δακοκτονίας τα ελαιοκτήματα που είναι ενταγμένα στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας. Είναι απαραίτητο να αλλάξει αυτή η κατάσταση προκειμένου να μην υπάρχουν «κηλίδες» αψέκαστων ελαιοκτημάτων μέσα στα όρια μεγάλων γεωγραφικών περιοχών, οι οποίες ψεκάζονται. Έτσι και μεγαλύτερη επιτυχία θα έχουν οι ψεκασμοί στα συμβατικά ελαιοκτήματα αλλά και θα καλύπτονται τα βιολογικά με ανάλογες βιολογικές φυτοπροστατευτικές ουσίες προς όφελος των παραγωγών που ακολουθούν τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας.

2. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις φυτοπροστατευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στη δακοκτονία αλλά και των υπόλοιπων αναλώσιμων υλικών. Είναι υποχρέωση του ΥΠ.Α.Α.Τ. να διαφυλάξει την δημόσια υγεία αλλά και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας επιλέγοντας, με την βοήθεια έγκριτων επιστημονικών επιτροπών, τις κατάλληλες ουσίες φτοπροστασίας και τα υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά, πέρα και πάνω από τα μικροσυμφέροντα διαφόρων εταιριών.

3. Ενώ κάθε χρόνο τα προγράμματα δακοκτονίας ολοκληρώνονται στα τέλη Νοεμβρίου, η εξόφληση των δεδουλευμένων των Τομεαρχών Δακοκτονίας γίνεται τις περισσότερες φορές το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο του επόμενου έτους. Υπάρχει δηλαδή, διαχρονικά μια μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των μισθών, οδοιπορικών, δώρων Χριστουγέννων κ.λπ. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το περσινό πρόγραμμα, οι Τομεάρχες εξοφλήθηκαν τον μισθό Νοεμβρίου, το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων στα μέσα Μαρτίου ενώ ακόμη και σήμερα εκκρεμεί η πληρωμή των οδοιπορικών τους. Είναι απαραίτητο με άμεσες πρωτοβουλίες σας, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν από φέτος, να γίνεται έγκαιρη πληρωμή των αμοιβών αυτών διότι αρκετοί συνάδελφοι μας προσβλέπουν στην πρόσληψη τους στα προγράμματα δακοκτονίας για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην κάθε έτος.

4. Κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο οι φετινές οικονομικές περικοπές για την δακοκτονία να μην θίγουν τον πυρήνα των προγραμμάτων της, όπως είναι οι θέσεις των Τομεαρχών Δακοκτονίας, διότι τότε ενώ θα υπάρχει ο ίδιος όγκος δουλειάς, θα υπάρχει λιγότερο επιστημονικό προσωπικό για τον έλεγχο των ψεκασμών, των παγιδοθετών κ.λπ. Έτσι θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

5. Στις προσλήψεις για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας τα τελευταία χρόνια, με μια ερμηνεία του νομικού πλαισίου που διέπει τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα αλλά και την λειτουργία της δακοκτονίας, το ΑΣΕΠ θέτει στην ίδια μοίρα τους αποφοίτους Γεωπόνους Α.Ε.Ι. και τους τεχνολόγους γεωπόνους των Τ.Ε.Ι.. Συγκεκριμένα προτάσσει στις προσλήψεις την εντοπιότητα χωρίς να εξετάζει εάν ο υποψήφιος για πρόσληψη είναι απόφοιτος Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή τεχνολόγος γεωπόνος των Τ.Ε.Ι.. Με αυτόν τον τρόπο από τον πίνακα με εντοπιότητα Α επιλέγονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων με προτεραιότητα στους Γεωπόνους Α.Ε.Ι. και κατόπιν στους τεχνολόγους γεωπόνους Τ.Ε.Ι. παρότι στον πίνακα με εντοπιότητα Β υπάρχουν γεωπόνοι Α.Ε.Ι. που δεν έχουν προσληφθεί. Δηλαδή η εντοπιότητα υπερισχύει του ακαδημαϊκού τίτλου στις διαδικασίες πρόσληψης, κάτι το οποίο είναι ισοπεδωτικό, άδικο και παράλογο. Ζητάμε λοιπόν την άμεση παρέμβαση σας με νομοθετική ρύθμιση ή υπουργική απόφαση προκειμένου να αποκατασταθεί η εν λόγω αδικία.

6. Θεωρούμε απαραίτητο καθώς βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, να δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή κάποιος χώρος στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. έτσι ώστε να υπάρχουν τα κατά τόπους μετεωρολογικά δεδομένα, να εμφανίζονται τα προγράμματα ψεκασμών των ελαιοκτημάτων κατά Δήμο και Τοπικά Διαμερίσματα αλλά και κάθε χρήσιμο στοιχείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δακοκτονίας. Επίσης καλό είναι να ενημερώνονται οι ελαιοπαραγωγοί με μήνυμα στο κινητό τους για το πρόγραμμα ψεκασμών αλλά και με κάθε επιπρόσθετο στοιχείο προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες διαμαρτυρίες.

7. Κατά τη γνώμη μας, τα προγράμματα δακοκτονίας θα πρέπει να υλοποιούνται με αυτεπιστασία από τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών και όχι μέσω δημοπρασιών γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα με τους εργολάβους που αναλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά. Έτσι θα υπάρχει άμεσος έλεγχος των προγραμμάτων και λιγότερες διαμαρτυρίες ελαιοπαραγωγών.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος
Δρόσος Χαρίδημος

Ο Γ. Γραμματέας
Τσακανίκας Δημήτριος

(Πληροφορίες: http://www.agrotypos.com/)

Δημοσίευση σχολίου