ΤΟ ΒΗΜΑ - Η «µεγάλη λύση» - Το σχέδιο Μέρκελ και οι ελπίδες Παπαδήµου - πολιτική

>> Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Η µετάδοση και η µεγέθυνση της κρίσης που πλέον πλήττει την Ιταλία και τη Γαλλία πιέζουν την κυρία Ανγκελα Μέρκελ για την αποδοχή «µεγάλης λύσης» η οποία θα επιτρέψει την εκτύπωση χρήµατος από την ΕΚΤ και τη θεσµοθέτηση του ευρωοµολόγου µε «αντάλλαγµα» τον κεντρικό έλεγχο των Βρυξελλών επί της οικονοµικής πολιτικής των κρατών-µελών, τη δηµιουργία κοινού ταµείου δαπανών και φόρων και τον σχεδιασµό κοινής άµυνας.

ΤΟ ΒΗΜΑ - Η «µεγάλη λύση» - Το σχέδιο Μέρκελ και οι ελπίδες Παπαδήµου - πολιτική

Δημοσίευση σχολίου