Αποτελέσματα Επικρατείας (48,36 %)

>> Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

06-05-2012 23:59

Γραμμένοι4.553.243
Ενσωμάτωση48,36 %
Ψήφισαν62,83 %
Ακυρα/Λευκά 2,35 %

Εκτός Βουλής 18,43 %

112  20,05 %
49  16,02 %
42  13,84 %
32  10,42 %
26     8,38 %
21 6,86 %
18 5,99 %

 2,88 %

 2,82 %

 2,56 %

Δημοσίευση σχολίου