Τι ισχύει για τις κάρτες μετακίνησης των ΑΜΕΑ

>> Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι τα δελτία μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες, που σύμφωνα με την ΚΥΑ Π3Α/Φ.11/Γ.Π.44430 έχουν θεωρηθεί για το έτος 2010 εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2011 μέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ .

Όσοι δεν έχουν θεωρήσει τα δελτία κατά το έτος 2010 ή έχουν απολέσει αυτά ή είναι νέοι δικαιούχοι, προκειμένου να εκδοθεί προσωρινό δελτίο μετακίνησης έως την έκδοση του νέου δελτίου, οφείλουν να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Απόφαση Επιτροπής που να γνωματεύει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη.
3. Δύο φωτογραφίες.
4. Εκκαθαριστικό Εφορίας οικονομικού έτους 2010 ( πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή βεβαίωση από την Εφορία ότι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.
5. Βιβλιάριο υγείας.
6. Υπεύθυνη δήλωση.

Δημοσίευση σχολίου