ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ

>> Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

«Στην 4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης που ήταν «Πορεία και εξελίξεις του έργου της Ολυμπίας Οδού»» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή.

ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ :

Η Ολυμπία Οδός αποτελεί έργο μείζονος σημασίας αφού διασυνδέει τη Δυτική Ελλάδα με το εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων (Κόρινθος- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι) και ως εκ τούτου η ολοκλήρωσή του αποτελεί για την αιρετή Περιφέρεια ύψιστο αναπτυξιακό στόχο.
Το περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τους εισηγητές και αφού συζήτησε διά μακρών όλες τις πτυχές του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:
1. Να παραμείνει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία το κατασκευαστικό μέτωπο.
2. Να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία και να αναπτυχθούν περαιτέρω όλα τα εργοτάξια του έργου.
3. Να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση των διοδίων κατά την περίοδο κατασκευής του έργου.
4. Να προβλεφθεί μείωση των διοδίων μετά την αποπεράτωση του έργου και να προβλεφθεί επίσης μειωμένη τιμή διοδίων για τους συχνούς χρήστες του αυτοκινητόδρομου.
5. Να αυξηθεί το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής στο οικονομικό κόστος του έργου ώστε να μειωθεί η συνολική επιβάρυνση των πολιτών
6. Να υλοποιηθεί η ανατολική χάραξη στις περιοχές Βραχναιϊκων, νότια της Πάτρας και Ζαχάρως- Καϊάφα στην Ηλεία.
7. Να ενταχθούν στο έργο, οι συνδετήριοι κόμβοι σε βασικά σημεία οδικών αξόνων, καθώς και οι συνδέσεις με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής (λιμάνια, αεροδρόμια, ΒΙ.ΠΕ).
8. Την συγκρότηση επιτροπής- παρατηρητηρίου από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συστηματική παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, των συναφών έργων και της λειτουργίας της Ολυμπίας οδού, το οποίο θα ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι λεπτομέρειες της συγκρότησης θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
9. Ανάκληση απολύσεων, να γίνει άμεση επαναπρόσληψη των απολυθέντων εργαζομένων στα εργοτάξια και να μην επιτραπούν αλλαγές στις συμβάσεις των εργαζομένων. Να γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Να τηρούνται οι συμβάσεις ειδικοτήτων έργων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Δημοσίευση σχολίου