Απάντηση στην πρόταση για το κλείσιμο του ΕΠΑΛ Κατοχής

>> Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή-απάντηση του EΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ:

Με αφορμή την πρόταση του διευθυντή εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Παλαιολόγου που αφορά στις συγχωνεύσεις – καταργήσεις – ιδρύσεις σχολείων που περιλαμβάνει την συγχώνευση του ΕΠΑΛ Κατοχής με το ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. Πρ. 11136/Δ4/27-01-2011 περί συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2012 του ΥΠΔΒΜΘ έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω :

1) Σε ότι αφορά την κτιριακή υποδομή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέου κτιρίου και η μεταστέγαση του ΕΠΑΛ στο άμεσο προσεχές διάστημα . Για το θέμα αυτό έχει αποφασιστεί και υπογραφεί από τον ΟΣΚ με την υπ. Αριθμ. 353/480/23-12-2010 η έγκριση της επιχορήγησης του ποσού που απαιτείται για την κατασκευή του νέου κτιρίου.

2) Για τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν από τους μαθητές σημειώνουμε ότι η Κατοχή βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής και οι αποστάσεις αυτές δεν είναι μεγαλύτερες από 25 km. Η μετακίνηση στο Μεσολόγγι απαιτεί να διανυθούν αποστάσεις μέχρι και 56 km με περισσότερο χρόνο της μιας ώρας.

3) Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία πενταετία στο ΕΠΑΛ Κατοχής είναι αυξητική και έχει ως εξής :
2006-2007 49 μαθητές
2007-2008 78 μαθητές
2008-2009 109 μαθητές
2009-2010 120 μαθητές
2010-2011 136 μαθητές
Από τα παραπάνω δεδομένα το κριτήριο της φθίνουσας αριθμητικής εξέλιξης , δεν ισχύει.
Στο υπάρχον μαθητικό δυναμικό πρέπει να συνυπολογιστεί ότι λόγω της μη τήρησης της χωροταξικής κατανομής, μεγάλος αριθμός μαθητών από την περιοχή (Οινιάδες- Αστακός) μετακινείται σε ΕΠΑΛ του Μεσολογγίου σε ίδιες ειδικότητες με αποτέλεσμα την σπατάλη κρατικών κονδυλίων για μεταφορά.

4) Η ευρύτερη περιοχή την οποία καλύπτει το ΕΠΑΛ Κατοχής παρουσιάζει σταθερή πληθυσμιακή πορεία χωρίς ενδείξεις μετοίκησης σε άλλες περιοχές.

5) Η περιοχή του πρώην δήμου Οινιαδών έχει ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το ΕΠΑΛ Κατοχής βάσει της μέχρι τώρα λειτουργίας του και προσφοράς του στην περιοχή μπορεί να αποτελέσει για το μέλλον πυλώνα ανάπτυξης αλλά και παρέμβασης στα γενικότερα κοινωνικά, πολιτιστικά , περιβαλλοντικά και οικονομικά πράγματα του τόπου .

Από τα παραπάνω θεωρούμε ότι η πρόταση του διευθυντή εκπαίδευσης κ. Παλαιολόγου είναι αστήρικτη , αβάσιμη και ανεδαφική και δεν πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις που θέτει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών

Δημοσίευση σχολίου