ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

>> Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Σχετικά με τις απολύσεις εργαζομένων από εργοτάξια της VINCI Grands Projets, η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Εκφράζουμε την ανησυχία και τη λύπη μας για τις απολύσεις εργαζομένων στις οποίες υποχρεώθηκε να προχωρήσει η εταιρία VINCI Grand Projets που εργάζεται για λογαριασμό μας.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η προσωρινή διακοπή χρηματοδότησης του έργου που εμφανίστηκε να λυθεί και οι λόγοι που την προκάλεσαν να αρθούν ολοκληρωτικά στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Ελληνικό Δημόσιο και τις δανείστριες τράπεζες, στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι καθυστερήσεις απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών ανασκαφών, μετατόπισης Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΣΕ), οι ενστάσεις κατοίκων στο ΣτΕ σε θέματα χάραξης και περιβαλλοντικά (τμήμα Μιντιλόγλι - Κάτω Αχαΐα, Λίμνη Καϊάφα) και ο προβληματισμός για το φαινόμενο άρνησης καταβολής διοδίων, έχουν οδηγήσει τους δανειστές σε επανεξέταση της παρούσας κατάστασης. Μέχρι να βεβαιωθούν ότι το Έργο βρίσκεται στον σωστό δρόμο, δεν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω δανεισμό.

Σε συνδυασμό με την κρίση στην ελληνική οικονομία που επιδρά αρνητικά στα έσοδα που επενδύονται αποκλειστικά στην κατασκευή, οι παραπάνω παράγοντες στερούν από το Έργο σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα να επιβραδύνονται οι ρυθμοί κατασκευής.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους εργαζόμενους στο Έργο, τα συνδικάτα, τους κατοίκους και τις επιτόπιες επαγγελματικές ενώσεις των περιοχών που ωφελούνται και στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ολοκλήρωση του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου της νοτιοδυτικής Ελλάδας ότι οι λύσεις για να αντιμετωπιστεί η δύσκολη αυτή κατάσταση εκπονούνται με αίσθηση ευθύνης και πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα διασφαλίζοντας την άμεση και έμμεση απασχόληση στο Έργο και την προοπτική της ανάπτυξης.

Δημοσίευση σχολίου