Αντιδήμαρχοι Ακτίου-Βόνιτσας

>> Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Με απόφαση του Δημάρχου κου Ν. Σολδάτου ορίστηκαν στο νέο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας οι παρακάτω αντιδήμαρχοι:

Α΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Φερεντίνος Ευθύμιος του Γεωργίου:
-Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του.
-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
-Διαχείριση –εποπτεία Διοικητικού προσωπικού.
-Προστασία Δημοτικής περιουσίας –Δημοτικά κτίρια.
-Εξουσιοδότηση υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας.
-Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-διαφάνειας.
-Δημοσιοποίηση-εποπτεία επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις-φιλοξενίες.
-Θέματα παιδείας και τουριστικής προβολής.
-Δράσεις για μέριμνα και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Β΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Κομποτιάτης Παναγιώτης του Σωτηρίου:
-Πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής .
-Θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης
-Υπεύθυνος τεχνικών Υπηρεσιών και μελετών.
-Θέματα σχολικής στέγης .
-Κτηματογραφικές εφαρμογές-πολεοδόμηση.
-Θέματα κοινοχρήστων χώρων –κυκλοφοριακό, θέματα στάθμευσης.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Έκδοση και υπογραφή αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Γ΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Τζαβαλάς Δημήτριος του Βασιλείου:
-Χορήγηση αδειών και Τέλεση Πολιτικών γάμων.
-Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης-Διαχείριση προσωπικού.
-Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.
-Θέματα Πολιτικής προστασίας –Θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
–Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.
-Θέματα λαϊκών αγορών-δημοτικών σφαγείων.
-Οργάνωση και λειτουργία προμηθειών και αποθήκης του Δήμου.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Δ΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Γούδας Μιχαήλ του Νικολάου:
-Υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου-Διαχείριση προσωπικού
-Επίβλεψη και λειτουργία ΧΑΔΑ.
-Διαχείριση στερεών αποβλήτων –Ανακύκλωση.
-Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων καθαριότητας.
-Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
-Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών-αθλοπαιδιών.
-Θέματα αθλητισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Δημοσίευση σχολίου