Καθυστερεί η Ιονία Οδός και λόγω ...ΔΕΗ !!

>> Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα, τον οποίο καλεί να προσέλθει με την διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή των Ελλήνων και να απαντήσει για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει ως προς την ολοκλήρωση των έργων της Ιόνιας Οδού.

Στην ερώτησή της η Βουλευτής επισημαίνει τις τρείς βασικότερες αιτίες των καθυστερήσεων που παρατηρούνται για την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού.
Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στον εξαιρετικά αργό ρυθμό των απαλλοτριώσεων, στην ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή και στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Σε ότι αφορά στις απαλλοτριώσεις, η Βουλευτής αναφέρει ότι οι εν λόγω εντάσσονται πλέον στο σχεδιασμό «fast track». Επίσης αναφορικά με τα αρχαία, η κα Γιαννακά επισημαίνει, ότι έχουν ήδη υπάρξει συμφωνίες μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων για απλούστευση των διαδικασιών.

Επομένως το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στα δίκτυα κοινής ωφελείας, και δη της ΔΕΗ, το κόστος μεταφοράς των οποίων αρνείται να αναλάβει η εταιρεία. Συγκεκριμένα η εταιρεία σημειώνει ότι η μεταφορά των δικτύων που βρίσκονται στην υπό χάραξη οδική αρτηρία δεν εμπίπτει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής Αιτ/νιας ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό πως προτίθεται να υπερκεράσει το ζήτημα που έχει προκύψει με το δίκτυο της ΔΕΗ και εάν έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της εταιρείας για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Επίσης ερωτά, εάν θα υποχρεωθεί τελικά το Υπουργείο σε παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Δημοσίευση σχολίου