Πρώτη για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Κυριακή

>> Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, με τη νέα του σύνθεση, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος επί της οδού Αναστασιάδη αρ. 1.

Το σώμα θα κληθεί να εκλέξει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δημοσίευση σχολίου