«Έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών»

>> Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Με απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε να εντάξει, με νέο κωδικό, στο χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) πρόγραμμα της Νομαρχίας με το αρχικό ποσό των 10.000 € χρηματοδότηση (για το 2010) το έργο με τίτλο: «Έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών» συνολικού προϋπολογισμού 125.000 €.

Με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία είχε ζητηθεί η ένταξη των πιο πάνω Μελετών στην Συλλογική Απόφαση Μελετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (κωδικός 001/8) κάτι που δεν κατέστη εφικτό.

Δημοσίευση σχολίου