Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Αισιοδοξία για όλους!

>> Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Αισιοδοξία για όλους!

Θανάσης Κατερινόπουλος
Πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσίευση σχολίου