Νέα έργα σε Κεφαλόβρυσο, Αιτωλικό και Μύτικα από τη Νομαρχία

>> Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Εγκρίθηκε ομόφωνα την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 ανάμεσα στη Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αιτωλικού με τίτλο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Κεφαλοβρύσου- Αιτωλικού» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.366.400,00 €.
Η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας ως φορέας έχων διαχειριστική επάρκεια αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.
Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού αλλά και του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από το πεπαλαιωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού του Αιτωλικού και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Αιτωλικού.
Το έργο αποτελείται από... τα παρακάτω υποέργα:
Υποέργο 1: Μελέτες για την ανακατασκευή Α/Σ ακαθάρτων Αιτωλικού και κατασκευής εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κεφαλόβρυσου, το οποίο έχει ήδη ανατεθεί σύμφωνα με το Ν. 3463/06 με επιμέρους απευθείας αναθέσεις βάσει του Κ.Δ.Κ.
Υποέργο 2: Εργολαβία για την ανακατασκευή των Α/Σ ακαθάρτων Αιτωλικού, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί βάσει του Ν. 3669/08 με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης.
Υποέργο 3: Εργολαβία για την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης κεφαλόβρυσου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί βάσει Ν.3669/08 με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης.

Επίσης χθες εγκρίθηκε ομόφωνα και η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 ανάμεσα στη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αλυζίας με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.183.074 €.
Η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας ως φορέας έχων διαχειριστική επάρκεια αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.
Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση και επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού αλλά και εμμέσως του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης στον αναπτυσσόμενο οικισμό του Μύτικα του Δήμου Αλυζίας.
Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
Υποέργο 1: Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας, το οποίο αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κανδήλα, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας», που δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.3316/05 και στην παρούσα φάση βρίσκεται στην διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Υποέργο 2: Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί βάσει του Ν.3669/08 με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης.
Υποέργο 3: ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη - κατασκευή».
Υποέργο 4: Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή ΕΕΛ Δ.Δ. Μύτικα Δήμου Αλυζίας.

1 σχόλια:

Ανώνυμος,  4 Δεκεμβρίου 2010 - 1:45 μ.μ.  

Ακόμα έργα κάνει ο Σώκος. Να δούμε ο Αντωνόπουλος τι θα κάνει για το νομό.

Δημοσίευση σχολίου