Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας - Ορκωμοσία Φοιτητών

>> Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010


Από τα τμήματα ΔΕΑΠΤ‐ ΔΠΦΠ και ΔΠΠΝΤ

ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων

περιόδου Σεπτεμβρίου 2010

και η απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης

• «ΑειφορικήΔιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»

• «Πιστοποίηση Aγροτικών Προϊόντων Ποιότητας»

• «MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων»

θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
και ώρα 11:00

Στο Αμφιθέατρο του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(καινούργιο κτίριο ισόγειο)

Δημοσίευση σχολίου