Ανακοίνωση της Νομαρχίας για την εκλογική διαδικασία

>> Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία στα πλαίσια του Ν.3852/2010, καθώς και με τις σχετικές εγκυκλίους για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων αυτών, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν έχουν καμία απολύτως συμμετοχή στην καταμέτρηση των ψήφων υπέρ σταυρών προτίμησης των εκλογών για την ανάδειξη δημοτικών συμβούλων, όπως εσφαλμένα μετέδωσαν ελάχιστα μέσα ενημέρωσης.

Δημοσίευση σχολίου