Βέλγιο - Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

>> Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Τις γενικές κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που θα ισχύσει την περίοδο 2014-2020, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Βρυξέλλες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα για τη νέα ΚΑΠ. Στα μέσα του 2011 η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τις επίσημες νομοθετικές της προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή παρουσίασε τρεις επιλογές για τη νέα ΚΑΠ: Πρώτον, μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση που θα σήμαινε κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων στο εισόδημα, κατάργηση όλων των μέτρων της αγοράς και επικέντρωση σε στόχους σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική μεταβολή. Δεύτερον, διατήρηση του status quo άμεσων ενισχύσεων με μεγαλύτερη ισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Τρίτον, μια ενδιάμεση λύση, με μεγαλύτερη ισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι άμεσες πληρωμές θα αποτελούνται από έναν βασικό συντελεστή ως εισοδηματική στήριξη, συν υποχρεωτικές πρόσθετες ενισχύσεις (για ειδικά περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά και για αντιστάθμιση ειδικών φυσικών περιορισμών), συν εθελοντική δεσμευμένη στήριξη για ειδικούς τομείς και περιφέρειες.

«Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ντάσιαν Σιόλος, τονίζοντας ότι η ενδιάμεση λύση είναι και η πιο ενδεδειγμένη.

(Πηγή: http://anagi.ana-mpa.gr/)

Δημοσίευση σχολίου