Μετατάξεις υπαλλήλων περιφερειών: Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου οι διαπιστωτικές πράξεις

>> Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεωτικές μετατάξεις από τις κρατικές στις αιρετές περιφέρειες.

Το χρονοδιάγραμμα αυτ'ο τίθεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποια αναφέρει:

Θέμα: Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Διαβάστε περισσότερα http://e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=3836

Δημοσίευση σχολίου