Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αγρινίου - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

>> Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Ακολουθεί συνημμένο το τοπικό σχέδιο δράσης για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αγρινίου καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής προτάσεων και σχολίων.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - 928.5 KB

Δημοσίευση σχολίου