Προτάσεις και ιδέες του βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

>> Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Προτάσεις και ιδέες του βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμό προεκλογικού προγράμματος του συνδυασμού
Σύγχρονο Αγρίνιο: Νέος Δήμος – Νέα Εποχή του Παύλου Μοσχολιού.


Στο Νέο Μεγάλο Αγρίνιο διαθέτουμε εύφορη γη, πλούσιους υδάτινους πόρους, έμπειρο και
δυνατό επιστημονικό και εργατικό δυναμικό.
Συγχρόνως στο Νέο Μεγάλο Αγρίνιο πολλοί είναι οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες οι οποίοι συνδυάζουν τη μεγάλη, ευρεία παράκαμψη του εθνικού δρόμου με τον κίνδυνο να συνεχίσουμε την ευρεία απόκλιση από τους δρόμους της οικονομικής ανάπτυξης η οποία δυστυχώς ακολουθείται πάντα από την κοινωνική και την πολιτιστική υπανάπτυξη.
Κεντρικό ζήτημα λοιπόν για την καινούρια ιστορικής σημασίας περίοδο που θα ξετυλιχθεί
μπροστά μας με την εφαρμογή του Νόμου “Καλλικράτη” είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί το Αγρίνιο δεν μπόρεσε να οδηγηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στους δρόμους της παραγωγικής ανάπτυξης.
Το ουσιώδες της απαντήσεως είναι η ύπαρξη ισχυρής συλλογικής πολιτικής θελήσεως που ως καταλύτης θα ξεπεράσει πεπαλαιωμένα μοντέλα ανάπτυξης, τοπικές αγκυλώσεις, δυσλειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και θα συνεγείρει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου χωρίς αποκλεισμούς σε νέο αναπτυξιακό όραμα.
Είναι όμως τόσο ισχυρός ο νέος Δήμος Αγρινίου ώστε μπορούμε βάσιμα να θεωρήσουμε
ότι μία σοβαρή αναπτυξιακή προσπάθεια θα λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γιατί είναι δεδομένο ότι το μοντέλο της αναπτυξιακής πορείας του Αγρινίου πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα με την ανάπτυξη της ευρύτερης περιφέρειας του. Θα αποτελέσει δηλαδή το Αγρίνιο την ηγέτιδα πόλη στην ευρύτερη περιφέρεια του, στηρίζοντας και καθοδηγώντας τους όμορους δήμους στην τροχιά ανάπτυξής του.
Το σημερινό πολεοδομικό συγκρότημα του Αγρινίου παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν συντελεστεί για την αναβάθμισή του, παραμένει ...μέχρι σήμερα χωρίς ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα. Τούτο αποτελεί ταυτόχρονα διαπίστωση αλλά και τεκμήριο τροχοπέδη διότι δεν αναπτύσσει ένα ζωηρό τοπικό αίσθημα για διεκδίκηση της ιδιαιτερότητας του. Οφείλουμε στην καινούρια πόλη να σπάσουμε κατεστημένες νοοτροπίες, επιβάλλοντας την άποψη ότι οι Αγρινιώτες θέλουν, η Δημοτική Αρχή μπορεί.

Α) Ο Νέος Δήμος οφείλει να στηρίξει την αγροτική ανάπτυξη.


Ο αγροτικός παραγωγικός ιστός βρίσκεται σε παρακμή και αποδιοργάνωση μετά την κατάργηση της καπνικής καλλιέργειας. Το αγροτικό εισόδημα αποτελεί την μοναδική σταθερή εισροή πλούτου στην Αγρινιώτικη αγορά, αλλά και το κλειδί κάθε σχεδιασμού ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Η ύπαρξη των τεσσάρων όρων που αναφέραμε στην εισαγωγή μας, δηλαδή γη, νερό, εργατικά χέρια και ισχυρή τοπική δημοτική βούληση, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου.

Ο επαναπροσδιορισμός του γεωργικού παραγωγικού μοντέλου, η ενδελεχής οργάνωσής του, η ευρωπαϊκή υποστήριξη του και η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού αποτελούν προτεραιότητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου Δήμου, γιατί η σύγχρονα οργανωμένη γεωργία μπορεί να αποτελέσει την βαριά βιομηχανία του τόπου που σήμερα βρίσκεται εν υπνώσει.
Η ύπαρξη τριών φυσικών και τριών τεχνητών λιμνών και ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας αποτελούν φυσική πλουτοπαραγωγική υποδομή που πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να ενσωματωθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία και στη δημιουργία τοπικού πλούτου, με σεβασμό στις οικολογικές παραμέτρους της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικότερα για την λίμνη της Τριχωνίδας, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας άμεσα από τη νέα δημοτική αρχή πρόγραμμα προστασίας, ανάπτυξης και ανάδειξης της, ανάλογο με αυτό του Αμβρακικού κόλπου.
Γεωργία, κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να στοχευθούν με γνώμονα τη δημιουργία επωνύμων τοπικών προϊόντων ώστε να διεκδικηθεί μερίδιο αγοράς, εντός και εκτός Ελλάδος. Τούτο θα επιτευχθεί όταν ο Δήμος προχωρήσει σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Σχολές του Αγρινίου και την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών στην αναδιοργάνωση της παραγωγής, εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και επιχειρηματικά δεδομένα (κλαδικοί συνεταιρισμοί παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων) στον πρωτογενή τομέα.

Β) Να δημιουργήσει υποδομή για βιοτεχνική ανάπτυξη.

Υφίστανται στην ευρύτερη περιφέρεια του Αγρινίου μικρές μονάδες παραγωγής με υψηλή ποιότητα προϊόντων, δεν διαθέτει όμως ο νέος δήμος την απαραίτητη υποδομή η οποία και το έργο των υφιστάμενων επιχειρήσεων θα διευκολύνει και νέες επενδύσεις θα προσελκύσει. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αυξάνει τον πλούτο που διαχέεται στην αγορά του Αγρινίου και με το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού οδηγεί σε ουσιαστική τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Γ) Να οργανώσει τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Πολλές παρεμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου μπορεί να δρομολογήσει ο δήμος. Η ύπαρξη επενδυτικών ευκαιριών και συγκεκριμένα αξιοποίηση εκτάσεων, δεν είναι φαινόμενο μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Η παραχελωίτιδα ζώνη, δηλαδή ο κάτω ρους του Αχελώου, από την γέφυρα του Στράτου ως την γέφυρα παράκαμψης του Νέου Εθνικού Δρόμου, δηλαδή μία ζώνη έξι χιλιάδων στρεμμάτων, αποτελεί προνομιακό χώρο ανάπτυξης επενδυτικής πρωτοβουλίας υπερτοπικής σημασίας, με τη δημιουργία δημοτικού υδάτινου πάρκου αναψυχής και διασκέδασης. Οι αρχαιολογικοί χώροι, Μητρόπολις Ρίγανης (Παλαιομάνινα) και Στράτου, στερούνται παντελούς υποδομής, πρόσβασης και αξιοποίησης, υφίσταται όμως δυνατότητα δημιουργίας υποδομών θερινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα στο αρχαίο θέατρο Στράτου (Φεστιβάλ). Το δάσος Βελανιδιάς, τα άγρια άλογα, οι φυσικές και τεχνητές λίμνες αποτελούν ένα εξαιρετικά πλούσιο σύμπλεγμα ανάπτυξης οικολογικών μορφών τουρισμού.
Η διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου επιβάλλει τη μεθοδική οργάνωση υπαρκτών προτεινομένων λύσεων προς τα μικρά εμπορικά καταστήματα της πόλεως ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στην επερχόμενη κρίση.

Η ΔΕΗ με τις μεγάλες επενδύσεις των υδροηλεκτρικών σταθμών της, αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του τόπου μας. Όμως λειτουργεί μέχρι σήμερα ως αποικιοκράτης επενδυτής, ο οποίος ως μεγαλοεπενδυτής, αδιαφορεί για την οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας διότι μέχρι σήμερα δεν επένδυσε ούτε ένα ευρώ στην τοπική οικονομία όταν γνωρίζουμε ότι τα ετήσια κέρδη της στην περιοχή μας υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΕΗ να διεκδικηθεί ετησίως επανεπένδυση τουλάχιστον του 5% των κερδών του παραγόμενου τζίρου των φραγμάτων σε αναπτυξιακή υποδομή στους όμορους δήμους. Αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή πρακτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί και στους νέους μεγάλους ευρωπαϊκούς δήμους της χώρας μας. Με απλά λόγια, η Δ.Ε.Η. χρωστά και στον τόπο μας και στην κοινωνία.

Δ) Να αναπτύξει περεταίρω τις υποδομές πολιτισμού και παιδείας.

Τομείς στους οποίους χωλαίνει, όχι διότι δεν υφίσταται στοιχειώδης υποδομή, αλλά διότι δεν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί οι οποίοι θα αποτελούν ορόσημο και ταυτότητα της πόλης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει μέλλον οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στο Δήμο Αγρινίου αν δε στηρίζεται σε προγενέστερη υψηλή παροχή υπηρεσιών παιδείας, οι οποίες θα καθιστούν τον Αγρινιώτη πολίτη άξιο και ικανό να στηρίξει κάθε επενδυτική προσπάθεια στον τόπο του. Επιπροσθέτως η ισχυρή ντόπια πολιτιστική ταυτότητα στηρίζοντας την τοπική υπερηφάνεια, συνεισφέρει στην αγωνιστική διάθεση για αναβάθμιση του τόπου.

Ε) Να ανασχεδιάσει το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές.

Ανάπτυξη χωρίς επανασχεδιασμό του οδικού δικτύου που θα διευκολύνει τη μετακίνηση των κατοίκων προς το κέντρο και τανάπαλιν δεν νοείται. Αγροτική παραγωγή, εμπορεία αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες παιδείας, υγείας, λιανικό εμπόριο στηρίζονται στην ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και ασφαλούς νέου εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου συνδεδεμένου με τους όμορους δήμους, αλλά και με τον καινούριο εθνικό δρόμο. Η αναγραφόμενη ευρεία παράκαμψη του Αγρινίου στον πίνακα κατασκευής του έργου της εθνικής οδού θα παύσει να αποτελεί προσβολή για το Αγρίνιο όταν με αντίστοιχης ποιότητας και ασφάλειας δρόμο συνδεθεί και το Αγρίνιο με την καινούρια εθνική. Σημαντική οδική αρτηρία για την εξέλιξη του Αγρινίου αποτελεί ο οδικός άξονας Αγρινίου – Αστακού. Η σύνδεση δηλαδή της πόλεως με το λιμάνι της.

ΣΤ) Να ολοκληρώσει τα δίκτυα κοινής ωφελείας και ενέργειας.

Στην αρχή του 21ου αιώνα, δεν νοείται ύπαρξη αυτοδιοικητικής οντότητας χωρίς την ύπαρξη ολοκληρωμένων δικτύων κοινής ωφελείας. Ύδρευση, αποχέτευση, συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων αλλά και άρδευση θα αποτελέσουν μεγάλες και καινοτόμες υπηρεσίες του νέου Δήμου, ο οποίος αφού αποτυπώσει την υφισταμένη κατάσταση, μελετήσει τις δυνατότητες ουσιαστικής επέκτασης των δικτύων, οφείλει να προχωρήσει στην υλοποίησή τους με ανταποδοτικά οφέλη.
Συγκεκριμένα πρέπει να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση των έργων άρδευσης της Μακρυνείας, της Σκουτεσιάδας, και της Νεαπόλεως και διότι για αυτές υφίστανται ήδη κατατεθειμένες προμελέτες και μελέτες. Η ενεργειακή εξαγγελθείσα επένδυση στο Πλατυγιάλι, εάν υλοποιηθεί στο ύψος του προγραμματισθέντος σχεδιασμού, θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός κολοσσιαίου έργου υποδομής δικτύου. Ο απόηχος της φθηνής ενέργειας θα ανατρέψει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής τόσο στην αστική κατανάλωση, όσο και στον αγροτικό τομέα.

Ιδιαιτέρως για τον αγροτικό τομέα θα πρέπει να σχεδιασθεί η δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, ώστε ο νέος μεγάλος Δήμος να στηρίξει με φθηνή ενέργεια τόσο τη λειτουργία των δικών του εγκαταστάσεων, όσο και τα αντλιοστάσια των Τ.Ο.Ε.Β., τα οποία έχουν υπέρογκες οφειλές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προς τη Δ.Ε.Η. Να υποστηρίξει συγχρόνως την ιδιωτική αγροτική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων, που θα ενισχύσουν την παραγωγή ενέργειας στον δήμο μας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα δημιουργίας τετάρτου υδροηλεκτρικού φράγματος
στην περιοχή της Αλευράδας με το σύστημα της αναστροφής, όπου θα αποθηκεύεται ο πλεονάζον υδάτινος όγκος από την λίμνη Καστρακίου στη νέα λίμνη με φθηνό χειμερινό ηλεκτρικό ρεύμα και θα αξιοποιείται τους θερινούς μήνες για ηλεκτρισμό και άρδευση. Το έργο αποτελεί επένδυση οκτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας με την κατασκευή του χιλιάδες θέσεις εργασίας για μία πενταετία.

Ζ) Να αναδιοργανώσει την πολεοδομική σχεδίαση όλων των οικιστικών συγκροτημάτων.

Στο Δήμο Αγρινίου κάθε οικιστικό συγκρότημα, δηλαδή από το χωριό μέχρι το κέντρο του παλαιού δήμου, θα πρέπει να αποτυπωθεί, να μελετηθεί και να επαναχαραχθεί ο σχεδιασμός για το μέλλον του. Για κάθε γωνιά του νέου δήμου, όταν θα εγγράφεται πίστωση έργων, αυτή θα πρέπει να υλοποιείται ως κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπλασης και ανάπτυξης του αστικού ιστού του μεγάλου δήμου.
Κύριο στοιχείο της νέας πόλης αποτελεί ο υδάτινος πλούτος που την περιβάλλει. “Αγρίνιο Πόλις των Υδάτων, Πόλις του Νερού” θα πρέπει να αποτελέσει το νέο λογότυπο προβολής της πόλης μας γιατί δεν υφίσταται στον ελλαδικό χώρο άλλος Δήμος με έξι λίμνες, φυσικές και τεχνητές, εντός της περιφέρειάς του, και ένα ιστορικό δυνατό ποτάμι να το διασχίζει. Αυτό είναι πρωταρχικό μέλημα για την νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, να αγωνιστεί δηλαδή ώστε η σημερινή πόλις που αποτελεί θερμοκήπιο κατά τους θερινούς μήνες να μετατραπεί σε ανθοκήπιο. Το νερό θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με πλήθος μικρών και μεγάλων σιντριβανιών που θα στολίζουν πλατείες και πεζοδρόμους προσφέροντας δροσιά και ένα μοναδικό θέαμα σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες. Ας αναλογιστούμε ένα όμορφο Αγρίνιο, δυναμικό κέντρο ενός εύρωστου οικονομικά μεγάλου Δήμου.

Στις εξοχές του Δήμου, ενδεικτικά προτείνουμε:
• Την αναβάθμιση του περιαστικού δάσους του Αγρινίου.
• Τη δημιουργία θερινού συγκροτήματος ψυχαγωγίας και άθλησης στην παραλίμνια έκταση του Δ.Δ. Ματσουκίου, με τη δημιουργία μεγάλου πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου, αθλοπαιδιών και δημοτικής πισίνας, ώστε ο αγρινιώτικος πληθυσμός, όλων των ηλικιών, να απολαμβάνει το θέρος την ξεκούραση και τη διασκέδαση.
• Τη σύνδεση της Ερμίτσας με τον υδάτινο όγκο του φράγματος Καστρακίου, ώστε να διατηρηθεί ο φυσικός ρους του χειμάρρου και το καλοκαίρι, προστατεύοντας και αξιοποιώντας την πανίδα και την χλωρίδα του και δημιουργώντας νέο χώρο περιπάτου και αναψυχής.

Η) Να ανασυγκροτηθεί διοικητικά ο Δήμος.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το νέο δημαρχιακό επιτελείο αποτελεί η διοικητική ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών του Δήμου.
Ως γνωστόν, οι κοινοτικοί υπάλληλοι συγκρότησαν το διοικητικό δυναμικό των Καποδιστριακών Δήμων. Σήμερα, το σύνολο αυτών μαζί με ένα μεγάλο μέρος των νομαρχιακών υπαλλήλων, θα συγκροτήσουν τη διοικητική οργάνωση του «Καλλικράτειου» Δήμου. Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι στο νέο Δήμο θα πρέπει να σχεδιαστεί νέο οργανόγραμμα και νέα ρύθμιση αρμοδιοτήτων, να οργανωθεί εντατική επιμόρφωση Στελεχών με στόχο να δημιουργηθεί μία μεγάλη κεντρική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση του Πολίτη. Στη νέα πόλη των εκατό χιλιάδων κατοίκων ο Πολίτης δεν θα προσφεύγει στην προσωπική γνωριμία για να εξυπηρετηθεί.
Η επιτυχημένη ανάπτυξη του νέου Δήμου σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς θα εξαρτηθεί από την δημιουργία κατηρτισμένων Στελεχών τα οποία με την καθοδήγηση των Δημοτικών Συμβούλων θα αναλάβουν να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν όλες τις πολιτικές του Δήμου. Αποτελεί λοιπόν η διοικητική ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπόθεση άνευ της οποίας, ουδεμία πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί και ως εκ τούτου στο συνδυασμό “Σύγχρονο Αγρίνιο” του Παύλου Μοσχολιού θα πρέπει να αποτελέσει σημαία προεκλογικού αγώνα, δεδομένης της πολύτιμης υπαρκτής εμπειρίας.
Με την πρωτοβουλία αυτή επιθυμώ να συμβάλλω στον προβληματισμό για το Νέο Μεγάλο
Αγρίνιο, το όραμα δηλαδή μιας μεγάλης Πόλης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς όπου το μοιρολατρικό χαμόγελο της εποχής μας θα αντικατασταθεί με το γλυκό χαμόγελο της ευημερίας και της ασφάλειας στα πρόσωπα όλων.

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Δικηγόρος & Δρ. Κοινωνικών Επιστημών
Βουλευτής

Δημοσίευση σχολίου