Ερώτηση Κώστα Καραγκούνη

>> Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με βάση την υπ΄ αρίθμ 1406 \ ΚΕ 1420 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε το από 7.7.2010 πρώτο Πρακτικό Προεκτίμησης ζημιών της αρμόδιας Επιτροπής με το οποίο καθορίσθηκε η αξία των ακινήτων (ηρτημένης εσοδείας αγρών και επικειμένων) έκτασης 67.598,00 τ.μ. που τελούν υπό επίταξη με την υπ΄ αρίθμ Δ12/33473/2.6.2010 απόφαση του Υφυπουργού σας για την κατασκευή του έργου της Διώρυγας Δ1 και επέκταση της Διώρυγας Αμβρακίας Αμφιλοχίας για άρδευση - ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Διαπιστώνεται όμως ότι μέχρι σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων (έναντι πληρωμή επικειμένων) στους δικαιούχους από το Ελληνικό δημόσιο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός με βάση τα ανωτέρω τι προτίθεται να κάνει για την επίσπευση καταβολής των ως άνω αποζημιώσεων.

Ο ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Δημοσίευση σχολίου