"Οδηγίες προς ναυτιλομένους"

>> Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο http://infokefalonia.blogspot.com και αναμεταδόθηκε στο http://newspressagrinio.blogspot.com/:

"Η αρθρογραφία υπέρ ή κατά υποψηφίου, όπως επίσης και η μαγνητοσκόπηση και η ανάρτηση στη συνέχεια συνεντεύξεων υποψηφίων σε ιστότοπους που εδρεύουν στο εξωτερικό ή σε ελεύθερες υπηρεσίες δεν λογίζονται ως εμφάνιση (σσ του υποψηφίου)".

Οπότε ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρόν για τους υποψηφίους και τους φίλους τους στο διαδίκτυο...

Δημοσίευση σχολίου