Η Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης μας ενημερώνει

>> Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν δολωματικοί ψεκασμοί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010, στις κτηματικές εκτάσεις των πιο κάτω Δήμων και στα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα:
  • Δήμο Χάλκειας.
  • Δήμο Ναυπάκτου (εκτός των Δ.Δ. Αφροξυλιάς, Βομβοκούς και Ριγανίου).
  • Δήμο Στράτου (Δ.Δ. Ρίγανης).
  • Δήμο Αντιρρίου

Δημοσίευση σχολίου