Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

>> Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Τάσου Αποστολόπουλου συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3870/2010.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των εγγράφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η κάτωθι:
i. Γεώργιος Κουσουλός , πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Πρόεδρος), με αναπληρώτρια την κ. Καλλιρόη Σαφαρίκα.
ii. Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αναπληρώτρια την κ. Αικατερίνη Καραγιάννη.
iii. Θεοχάρης Θεοδωρόπουλος, επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Τσιώτα.
iv. Δημήτριος Βλάχος, προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε. με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Μαλακό.
v. Σπύρος Θεοχάρης, εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. με αναπληρώτρια την κ. Γεωργία Αγγελοπούλου.
vi. Λευτέρης Κληρονόμος, εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. με αναπληρωτή τον κ. Διονύσιο Γκοτσούλια.
Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάζει στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή

Δημοσίευση σχολίου