Ωραία και τώρα τι γίνεται;

>> Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Εκλογές λοιπόν (θα) έχουμε και υποψηφίους έχουμε και θα έχουμε και άλλους.

Και λοιπόν; Πως πιστεύετε πως αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, αν την επηρεάζει;

Τελικά οι εκλογές γίνονται για όλους εμάς ή για τους υποψηφίους μόνο;

Σας έχει ρωτήσει κανένας εσάς τι περιμένετε από αυτές τις εκλογές, αν περιμένετε κάτι;

Μόνο χρίσματα, επι χρίσματα και υποψηφιότητες, πολλεεες εν δυνάμει υποψηφιότητες.

Λέτε να είναι ακόμα νωρίς; θα περιμένουμε.

Ακαρνάνας με απορίες

Δημοσίευση σχολίου