Μεταβολές στη θνησιμότητα και στις αιτίες θανάτου την 13ετία 1994-2007

>> Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Με βάση τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (της Eurostat) για τη θνησιμότητα (=θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στις περιφέρειές τους το 2007 και τα αντίστοιχα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Eurostat για το έτος 1994, εξετάζουμε στο άρθρο τη θνησιμότητα στις 13 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας καθώς και τις κύριες αιτίες και τη μεταβολή της το 2007 σε σχέση με το 1994.


Ι. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ


Στην 1η στήλη του Πίνακα 1 δίνεται η θνησιμότητα το 1994 στις 13 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας, στη 2η το 2007 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή της.

Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι η θνησιμότητα:

- Το 2007, σε σχέση με το 1994, αυξήθηκε σε 10 περιφέρειες και μειώθηκε σε τρεις (το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα και η μικρότερη στη Δυτική Ελλάδα.

- Εξαιτίας των παραπάνω μεταβολών, η θέση σε ό,τι αφορά τη σειρά τους στο ύψος της θνησιμότητας 3 περιφερειών βελτιώθηκε (των Ιόνιων Νησιών από την 3η θέση το 1994 στην 7η το 2007, του Νότιου Αιγαίου από την 11η στη 13η και της Δυτικής Ελλάδας από την 8η στην 9η). Η θέση 5 περιφερειών παρέμεινε αμετάβλητη (του Βόρειου Αιγαίου στην 1η, της Πελοποννήσου στη 2η, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην 5η, της Ηπείρου στην 6η και της Κρήτης στη 10η) και των υπολοίπων 5 χειροτέρευσε (της Στερεάς Ελλάδας από την 4η στην 3η, της Θεσσαλίας από την 7η στην 4η, της Δυτικής Μακεδονίας από την 9η στην 8η, της Κεντρικής Μακεδονίας από τη 12η στην 11η και της Αττικής από τη 13η στη 12η).

Οι αιτίες στις οποίες οφείλονται οι διαφορές στη θνησιμότητα στις 13 περιφέρειες της χώρας είναι πολλές. Η κυριότερη είναι οι διαφορές στη γήρανση του πληθυσμού τους και οι παθήσεις που τη συνοδεύουν. Ρόλο, όμως (με την έννοια των κινδύνων), παίζουν: η οικονομική κατάσταση του πληθυσμού, η υποδομή σε νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, το φυσικό περιβάλλον, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, ο τρόπος ζωής κ.λπ. Η εκτίμηση της βαρύτητας του καθενός από τους παράγοντες αυτούς απαιτεί μια ειδική μελέτη από τα ερευνητικά κέντρα και τα ΑΕΙ της χώρας.

ΙΙ. ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνονται οι δύο κύριες και ορισμένες από τις άλλες αιτίες θανάτου ανά 100.000 κατοίκους στο Σύνολο Χώρας το 1994, στην 2η στη το 2007 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους.

Από τις τρεις πρώτες στήλες του Πίνακα 2 φαίνεται ότι οι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους από: κακοήθη νεοπλάσματα (καρκίνους), νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, διαβήτη και άλλες αιτίες αυξήθηκαν το 2007 σε σχέση με το 1994, ενώ από τα άλλα νοσήματα στον Πίνακα μειώθηκαν. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στους θανάτους από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και από διαβήτη και η μεγαλύτερη μείωση στους θανάτους από ατυχήματα και τροχαία, στα οποία, όμως, παρά τη μείωση αυτή, η χώρα μας, ακόμα και το 2009, διατηρεί, δυστυχώς, την 1η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. Τόσο το 1994 όσο και το 2007, οι κύριες αιτίες θανάτου παραμένουν τα νοσήματα του κυκλοφοριακού συστήματος (καρδιακά και εγκεφαλικά) και οι καρκίνοι.

Σε ό,τι αφορά τη θέση των περιφερειών στις παραπάνω αιτίες θανάτου, λόγω έλλειψης χώρου, θα αναφέρουμε μόνο τις περιφέρειες που κατέχουν την 1η θέση με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά 100.000 κατοίκους το 1994 και το 2007. Τη θέση αυτή κατέχει στα:

- Νοσήματα του κυκλοφοριακού συστήματος το 1994 το Βόρειο Αιγαίο και το 2007 η Πελοπόννησος.

- Κακοήθη νεοπλάσματα το 1994 το Βόρειο Αιγαίο και το 2007 η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

- Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος το 1994 το Βόρειο Αιγαίο και το 2007 η Πελοπόννησος.

- Ατυχήματα το 1994 η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και το 2007 η Δυτική Ελλάδα.

- Τροχαία το 1994 η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και το 2007 η Ήπειρος.

- Διαβήτη το 1994 το Βόρειο Αιγαίο και το 2007 η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

- Αυτοκτονίες το 1994 η Κρήτη και το 2007 τα Ιόνια Νησιά.

Οι αιτίες στις οποίες οφείλονται διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις περιφέρειες, σε ό,τι αφορά τους θανάτους από καθεμιά αιτία, απαιτούν αναλυτικές έρευνες, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (και οι δύο παραμεθόριες).

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

(Πηγή: http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=558998)

Δημοσίευση σχολίου