Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

>> Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 στις 18:30 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιΐα Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγγελοκάστρου, Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα του Τοπικού Διαμερίσματος Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος του Τοπικού Διαμερίσματος Αργυρού Πηγαδίου» Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση της αριθ. 125/2009 απόφασης του Ν.Σ. και ειδικότερα... ως προς τον τίτλο του αναφερόμενου σε αυτή έργου με αύξοντα αριθμό -10 - .
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Δήμου Ινάχου Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικών έργων των Τοπικών Διαμερισμάτων Αμοργιανών – Γιαννοπούλων – Ποδογοράς – Μαλεσιάδας Δήμου Ινάχου», προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Φράγκου» του οικισμού Αγίου Στεφάνου του Δήμου Φυτειών Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό εργοστασίου επεξεργασίας ξυλείας εγκατεστημένης ισχύος 143,89 KW της εταιρίας «Αφοί Σιάχου ΟΕΕ», σε γήπεδο 8,5 στρεμμάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αγρινίου – Αντιρρίου στη θέση «Ρουπακιά» Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν. 2672/1998, για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών υπηρεσιών της Ν.Α..
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνιος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ισόγειο Βιοτεχνικό Κτίριο Μηχανουργείο-Ρεκτιφιέ» συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 76.11 KW που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός ζώνης οικισμού «Μπούζι» του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας, επί γηπέδου έκτασης 5.306,85 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας Ντζιόκα Κων/νου.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Υφιστάμενη Βιομηχανία Πλαστικών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.030,86 KW, ιδιοκτησίας «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙΑ» του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων της πράξης με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας δύο ορόφων Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»», προϋπολογισμού 2.087.550,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.450.903,15 ευρώ (με δύο υποέργα: 1) Βελτίωση υποδομών Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου, προϋπολογισμού 1.184.967,18 ευρώ και 2) Ανακατασκευή δαπέδων κ.λ.π. Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου, προϋπολογισμού 265.935,97 ευρώ).
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά τη λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας της εταιρίας «Πρωτέας Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Πηγές Λάμπρας» Αγ. Δημητρίου Δήμου Οινιάδων Νομού Αιτωλ/νίας, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», της εταιρίας «ΨΗΛΟΣ Δ.–ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΣ Κ. Ο.Ε.», σε γήπεδο επιφάνειας 5.828,57 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «Κουβαράς» του Δήμου Φυτειών Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Υφιστάμενη βιοτεχνία απορρυπαντικών και συσκευασίας αποθήκευσης φωτιστικού πετρελαίου και διαλυτικού χρωμάτων «white spirit», ιδιοκτησίας «Μαντόγλου Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε οικόπεδο 4.025 τ. μ. στη θέση «Πλάτανος» του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Δημοσίευση σχολίου