Προαιρετικές μετατάξεις υπαλλήλων από τη Νομαρχία

>> Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας μετατάχθηκαν σε δήμους 58 υπάλληλοι με βάση το νόμο για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αναλυτικότερα:

  • Στο Δήμο Αγρινίου 35 υπάλληλοι
  • Στο Δήμο Αμφιλοχίας 11 υπάλληλοι
  • Στο Δήμο Μεσολογγίου 5 υπάλληλοι και
  • Στο Δήμο Ναυπακτίας 7 υπάλληλοι

Δημοσίευση σχολίου