Αντίδραση του ΕΣΑ για το ΚΑΡΦΟΥΡ

>> Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Συνέχεια στο θέμα σχετικά με το ΚΑΡΦΟΥΡ, δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ο οποίος σε επιστολή του προς τον κ. Νομάρχη Αιτωλ/νίας & τον κ. Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλ/νίας αναφέρει τα εξής:

Μετά την από 7.6.2010 επιστολή – αίτημά μας με τίτλο « Μην το κάνετε, Μην το ανεχτείτε , Μην το νομιμοποιήσετε», σχετικά με την ίδρυση υπεραγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και επί της οποίας δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση επανερχόμαστε και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Έπειτα από επαφές και σχετικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος, οι οποίες ελήφθησαν μετά από σχετικά αιτήματα Εμπορικών και Επιμελητηριακών οργανώσεων επιβεβαιώνεται ότι ανεξάρτητα από την ερμηνεία της επίμαχης διάταξης (άρθρο 10 Ν 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε από το Ν 3377/2005) υφίσταται ξεκάθαρη υποχρέωση της Διοίκησης να καλύψει το δημιουργούμενο κενό νόμου με την ερμηνευτική χρήση υφιστάμενων κανόνων που δεν καταλαμβάνονται από την περί αντισυνταγματικότητας κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την επίμαχη διάταξη.

Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι η σχετική επιστολή - δώρο - του Προέδρου του ΝΣ προς την ανωτέρω εταιρεία, με την οποία αφέθηκε αυτή ουσιαστικά ασύδοτη να ιδρύσει ότι θέλει όπου θέλει, αντίκειται ευθέως σε κάθε έννοια νομιμότητας, υπερβαίνοντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και καθήκον του εκδότη της.

Σε κάθε περίπτωση το ΝΣ παραμένει υποχρεωμένο τουλάχιστον στα πλαίσια του άρθρου 49 του ΠΔ 30/1996 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν 3377/2005, κατά το μέρος εκείνο που δεν πάσχει από αντισυνταγματικότητα, όντας σαφώς αρμόδιο να εξετάσει κάθε σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης τέτοιας επιχείρησης μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να καλυφθεί αυθεντικά το κενό που δημιουργήθηκε.

Σας καλούμε να πράξετε άμεσα το αυτονόητο, ενημερώνοντας την εταιρεία, προς αποφυγή τετελεσμένων καταστάσεων, ότι η επιστολή που έλαβε φυσικά και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και να επιληφθείτε του θέματος, ως έχετε υποχρέωση.

Για το Δ.Σ. του ΕΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΙΔΩ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Δημοσίευση σχολίου