Στο διαδίκτυο τα ονόματα των δικαιούχων αγροτών για κοινωνικό τουρισμό

>> Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Διαθέσιμα είναι από την Δευτέρα 7 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ – www.oga.gr – τα ονόματα των 200.000 δικαιούχων κληρωθέντων στα Προγράμματα Τουρισμού της Αγροτικής Εστίας, που υποβλήθηκαν στα Κ.Ε.Π.

Η διαδικασία χορήγησης των δελτίων Κοινωνικού και Εκδρομικού Προγράμματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 14 Ιουνίου.

Δημοσίευση σχολίου