Αποζημίωση επιχειρήσεων

>> Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται, ότι με απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εγκρίθηκε η αποζημίωση επιχειρήσεων στους Δήμους Αμφιλοχίας και Παρακαμπυλίων, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στις πιο πάνω περιοχές στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Η συνολική δαπάνη αποζημίωσης είναι 186.000 € για δεκαοχτώ επιχειρήσεις και το ύψος τους καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2459/97.

Δημοσίευση σχολίου