Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

>> Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας:

Το ωράριο λειτουργείας των φαρμακείων των Δήμων ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ και ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, κατά δημοτικό διαμέρισμα, την χειμερινή περίοδο είναι από 8.00 έως 14.00 και 17.00 έως 20.30 ενώ κατά την θερινή περίοδο με την αλλαγή της ώρας είναι από 8.00 έως 14.00 και 17.30 έως 21.00 (ελάχιστη απόκλιση ωραρίου εμφανίζεται στους πίνακες των μικρότερων τοπικών διαμερισμάτων των Δήμων).

Η ισχύς της ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ορίζεται από την ημέρα δημοσίευσης αυτής στον τοπικό τύπο έως την 31ην /12/2010.

Δημοσίευση σχολίου