Απόφαση του συνεδρίου της ΕΝΑΕ

>> Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Το έκτακτο Συνέδριο της ΕΝΑΕ, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα, την Πέμπτη 6 Μαΐου 2010, μετά το πέρας των εργασιών του, λαμβάνοντας υπόψη έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της τέλεσης του, αποφασίζει τα ακόλουθα :

1. Επιβεβαιώνει και εμμένει σταθερά στις αποφάσεις όλων των προηγούμενων Συνεδρίων του σχετικά με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας.

2. Δεδομένων των διαφορετικών θέσεων που εξέφρασαν οι παρατάξεις, το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της ΕΝΑΕ :
α) Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Διαδικασίας όλες τις απόψεις και θέσεις που κατατέθηκαν στο παρόν Έκτακτο Συνέδριο της ΕΝΑΕ.
β) Να προβεί σε κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την τροποποίηση του Σχεδίου Νόμου «Καλλικράτης», με στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωσή του.

Τέλος, το Συνέδριο καλεί την Κυβέρνηση, έστω και την ύστατη στιγμή, να κάνει αποδεκτές τις ομόφωνες αποφάσεις και τις προτάσεις των Συνεδρίων, που έχουν επανειλημμένα επισημανθεί στην Κυβέρνηση ως προϋποθέσεις για τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Το Συνέδριό μας παραμένει ανοιχτό ως την ψήφιση του νομοσχεδίου και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ να προσδιορίσει την επανασύγκλησή του.

Δημοσίευση σχολίου