Κατανομές πόρων για έργα στη Δυτική Ελλάδα

>> Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Κατανομές χρηματοδοτήσεων ύψους 5.370.000 ευρώ της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 1/3) που αφορούν έργα του Γ΄ΠΕΠ και του Ταμείου Συνοχής, υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάσος Αποστολόπουλος.

Επίσης, με την χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 1/3) έγινε κατανομή, τον προηγούμενο μήνα, προτάσσοντας επενδύσεις στις γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και μικρούς και παλαιότερους λογαριασμούς που εκκρεμούσαν.

Σε ότι αφορά τον χώρο της υγείας οι περισσότερες εκκρεμότητες που υπήρχαν καλύφθηκαν αφού καταβλήθηκε η δαπάνη 1.000.000 ευρώ περίπου. Έγινε κατανομή σε όλους τους λογαριασμούς, που υπήρχαν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, των έργων του Ταμείου Συνοχής και του Γ΄ΠΕΠ.

Δημοσίευση σχολίου