Ο Δήμος Αγρινίου στη νέα εποχή

>> Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης στην Αιτωλία και την Ακαρνανία, οι υφιστάμενοι Δήμοι συγχωνεύονται σε μόλις 7 νέους Δήμους.

Μεγαλύτερος όλων, ο Νέος Δήμος Αγρινίου, που καθίσταται ένας δήμος με περίπου 87.000 μόνιμους κατοίκους και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας. Το νέο μεγάλο μέγεθος του δήμου δεν σημαίνει αυτόματα και μεγαλύτερη ισχύ ή ανάπτυξη. Μένει να αποδειχθεί εάν η νέα δυναμική που δημιουργείται για το Αγρίνιο, γίνει πραγματική ανάπτυξη και ευημερία για τους κατοίκους του.

Σήμερα στις δύσκολες συνθήκες ζωής που διαμορφώνονται για όλους μας, οι νέοι Δήμοι, εν προκειμένου το Αγρίνιο, έχει ένα αυξημένο ρόλο για την προστασία και εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι νέοι Δήμοι - σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας - μπορούν και πρέπει να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών τους και να αναδειχθούν ως εστίες κοινωνικής συνοχής και ευημερίας, ως υγιή κύτταρα με πρωτοβουλίες υπέρ των πολιτών και για τους πολίτες.

Το μεγάλο λοιπόν Αγρίνιο καλείται να υπηρετήσει τους πολίτες του, νέους και παλιούς και να βαδίσει μαζί τους στη νέα εποχή που διαμορφώνεται. Συνεπώς οι πανηγυρισμοί ας κοπάσουν και ας δουλέψουν όσοι πρέπει από τώρα για όσα πρέπει να γίνουν.

Δημοσίευση σχολίου