Συνεδριάζει την Παρασκευή το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας

>> Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Συνεδριάζει τη Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 στις 18:30 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Συζήτηση – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου – της επερώτησης του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σολτάτου Γεωργίου, περί της πορείας της Νομαρχιακής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Αιτωλ/νίας καθώς και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ν.Α..

Ορισμός εκπροσώπου της Ν.Α. με τον αναπληρωτή αυτού στην ...

υπό συγκρότηση Επιτροπή σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αριθ. 2123/36/2001 Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνιος (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 2 MW στο «Μέγα Ρέμα» του Δήμου Αποδοτίας Νομού Αιτωλ/νίας, της εταιρείας «Hydrodit Greek Power Α.Ε.»».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά υφιστάμενη τουριστική κατασκήνωση με την επωνυμία «Camping Κεκρωπία (Β΄ τάξης)», στην εκτός σχεδίου θέση «Ποταμάκι» στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου Νομού Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας κ. Βραχωρίτη Δημητρίου.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Δημοσίευση σχολίου