Ούτε ένας νέος έως 35 ετών δεν αδειοδοτήθηκε για αύξηση χωρητικότητας και ισχύος μηχανών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

>> Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Σε σχετική επιστολή του προς την Υπουργό κα Κατερίνα Μπατζελή, ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κος Θ. Σώκος αναφέρει:

Από τoν πίνακα των δικαιούχων για την αύξηση χωρητικότητας και ισχύος μηχανών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που εκδόθηκαν από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τον νομό μας, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, ο μέσος όρος ηλικίας των αλιέων του Νομού μας που απέκτησαν το σχετικό δικαίωμα είναι τα 48 έτη. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα άτομο ηλικίας έως 35 ετών. Είναι επιεικώς απαράδεκτο όσο και ακατανόητο να αφαιρείται το δικαίωμα της εργασίας από τις νεαρότερες παραγωγικές ηλικίες στοιβάζοντάς τις στην περιθωριοποίηση και στην ανεργία.

Η ανά περιοχή κατανομή δεν έχει καμία σχέση με ...

την εξάρτησή τους από την αλιεία ή με την δυνατότητα λόγω φυσικών συνθηκών να εργαστούν σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη πολύ μικρών διαστάσεων και ισχύος μηχανών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της παράκτιας ζώνης των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού όπου οι αιτήσεις αντιπροσώπευαν το 33%, οι σχετικές αδειοδοτήσεις αντιπροσώπευαν το 20% του συνόλου. Πρόκειται για μια καταφανή ανισορροπία που υποσκάπτει τις αναπτυξιακές προοπτικές της επαγγελματικής αλιείας και συνακόλουθα τη βιωσιμότητα των ασχολούμενων με την αλιεία κοινωνικών ομάδων.

Με βάση τα παραπάνω και ανεξαρτήτως προθέσεων είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα ουδεμία σχέση έχει με μια πολιτική υποστήριξης της επαγγελματικότητας των αλιέων και μάλιστα των νέων. Αντιθέτως, οι ως άνω αποφάσεις δημιουργούν ένα αίσθημα καταφανούς αδικίας σε ένα ζωτικής σημασίας πρόβλημα που αφορά στη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης μιας τεράστιας ομάδας πληθυσμού.

Κυρία Υπουργέ,
Θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη όπως προβείτε σε επανεξέταση των κριτηρίων ένταξης ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επιχειρηματικότητα των νέων επαγγελματιών αλιέων όσο και η επικαιροποίηση στις πραγματικές τοπικές ανάγκες της επαγγελματικής αλιείας προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Δημοσίευση σχολίου