Άμεση χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων ζητά η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας

>> Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Με επιστολή του προς τον κο Δημήτρη Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κος θύμιος Σώκος, ζητά άμεση χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας:
Το δίκτυο χειμάρρων και ποταμών καθώς και των τάφρων αποστράγγισης σε όλη την έκταση του Νομού υπερβαίνει σε μήκος τα 1.200 χλμ. Ο καθαρισμός και η προστασία των οχθών όλων αυτών των υδραυλικών υποδοχέων είναι έργο το οποίο ξεφεύγει από τις οικονομικές δυνατότητες της Ν.Α Αιτω/λίας.

Συγκεκριμένα ο κος Σώκος περιγράφει την κατάσταση ως εξής:
"Κάθε χρόνο επιχειρούμε στα επικίνδυνα σημεία του δικτύου, χωρίς ποτέ να έχουμε χρηματοδοτηθεί με ποσά πέραν εκείνων των κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ).

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις (σε ένταση και διάρκεια ακραίες) δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε πληθώρα χειμάρρων και στις εγγύς αυτών περιοχές. Δηλαδή, σώρευσαν φερτά υλικά, διάβρωσαν προστατευτικά έργα, υπέσκαψαν βάθρα γεφυρών, τοίχων και συρματοκιβωτίων και γενικά προκάλεσαν συνθήκες ανασφάλειας για τους κατοίκους των περιοχών και για τους διερχόμενους από αυτές. Είναι επιβεβλημένη η αποκατάσταση τουλάχιστον των επικίνδυνων σημείων σε όλο το δίκτυο των χειμάρρων του Νομού.

Παρακαλούμε για την άμεση χρηματοδότηση της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας με ποσό 1.200.000 €."

Ο κος Σώκος στην συνέχεια της επιστολής του παραθέτει πίνακα με τα πλέον επικίνδυνα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα επεμβάσεις , ο οποίος περιλαμβάνει ...

και τα αντίστοιχα ποσά.

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΕΡΜΙΤΣΑ:
Κατασκευή αναβαθμών για την συγκράτηση των φερτών υλών και την μείωση της ταχύτητας των υδάτων
Διευθέτηση κοίτης περιορισμένης κλίμακος με ενίσχυση των αναχωμάτων
Καθαρισμός από τα περίσσια υλικά επιχώματος και ενίσχυση των πρανών
Προυπολογισμος: 300.000 ευρώ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:
Κοπή δένδρων, θάμνων, καλαμών και απομάκρυνση αυτών
Καθαρισμός από τα φερτά, φόρτωση και απομάκρυνσή των
Κατασκευή συρματοκιβωτίων σε επιλεγμένες θέσεις
Διευθέτηση κοίτης (τοπικά)
Προυπολογισμος: 300.000 ευρώ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΙΝΑΧΟΣ περιοχής Βάλτου:
Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων
Κατασκευή συρματοκιβωτίων
Προυπολογισμος: 2500000 ευρώ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΠΟΓΛΑΣΤΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ:
Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων
Κατασκευή συρματοκιβωτίων σε επιλεγμένες θέσεις
Προυπολογισμος: 150.000 ευρώ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΑΡΝΑΚΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προστασία ελιγμών με συρματοοκιβώτια
Καθαρισμός κοίτης
Προυπολογισμός: 200.000ευρώ

Δημοσίευση σχολίου