Ο αριθμός εισακτέων στο Πανεπιστήμο και το ΤΕΙ

>> Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια.

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Νομού μας έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (410)
1. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) 140
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) 150
3. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) 120

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( 2330)
1. Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης 200
2. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων 300
3. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 230
4. Λογιστικής 450
5. Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 250
6. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 450
7. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (με έδρα τη Ναύπακτο) 310
8. Αυτοματισμού 140

Δημοσίευση σχολίου