Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών

>> Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνει ότι με τα μέσα και πόρους που διαθέτει, ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος των κουνουπιών στο νομό, που λόγω των κλιματικών και κοινωνικών μεταβολών γίνεται ολοένα και εντονότερο.

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οργάνωσε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, εντός του τρέχοντος μηνός και διαβεβαιώνει ότι άμεσα και προ της έναρξης περιόδου αυξημένων θερμοκρασιών θα ξεκινήσει η εφαρμογή καταπολέμησης.

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ζητά από τους αρμοδίους τοπικούς φορείς (Δήμους) να συνεργαστούν ώστε να ενισχύσουν το έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τόσο με εντοπισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και ενημέρωση της Διεύθυνσης Υγείας όσο και με ιδία μέτρα καταπολέμησης κουνουπιών, ήτοι με εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης από εδάφους και με εξυγιαντικά μέτρα για μείωση ή δυνατόν εξάλειψη εστιών ανάπτυξης κουνουπιών.


Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος των κουνουπιών στο νομό ζητά, παράλληλα με τα μέτρα των αρμόδιων φορέων και τη συνεργασία των πολιτών στο κομμάτι που τους αφορά.

Η συμβολή των πολιτών είναι σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια και ζητούνται απλές ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε πολίτης στους χώρους εντός και γύρω της οικίας του, στα κτήματά του, στο χώρο εργασίας του.
Είναι γνωστό ότι τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους στα στάσιμα νερά, όπου και αναπτύσσονται ώσπου να γίνουν τέλεια, πτερωτά έντομα.

Αποτελεί μεγάλη βοήθεια στην καταπολέμηση των κουνουπιών, η εφαρμογή των παρακάτω απλών ενεργειών, ώστε να μειωθεί η όχληση και να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.
Δεν πρέπει να μένουν στάσιμα νερά στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, στον αύλειο χώρο κατοικιών ή οπουδήποτε αλλού, οποιασδήποτε συγκέντρωσης και ποσότητας.

Συγκεκριμένα αποτελούν απαραίτητα μέτρα τα παρακάτω:

 • Απομάκρυνση ή καταστροφή όλων των δοχείων (κουβάδων, γουρνών, ποτίστρων, ανθοδοχείων, μπουκαλιών, παλαιών ελαστικών κλπ) τα οποία είναι δυνατόν να συγκεντρώσουν νερό. Δοχεία τα οποία είναι χρήσιμα πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα ή με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα ώστε να μην συγκεντρώνουν νερό, ενώ δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για τη φύλαξη νερού πρέπει να διατηρούνται κλειστά, με κατάλληλα εφαρμοστά καλύμματα.
 • Άδειασμα του νερού, μετά το πότισμα, από τα πιατάκια των γλαστρών.
 • Τακτικός καθαρισμός των υδρορροών ώστε να μην λιμνάζει το νερό.
 • Συντήρηση των κατεστραμμένων καπακιών των βόθρων και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, ερμητικό κλείσιμο φρεατίων αποχέτευσης. Τοποθέτηση λεπτής σίτας στους αγωγούς εξαερισμού της αποχέτευσης.
 • Άμεση επισκευή διαρροών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Εφαρμογή καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα αντικείμενα και ανεξέλεγκτη βλάστηση.
 • Συνεχής ανανέωση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και των σιντριβανιών, επαρκής χλωρίωση του νερού τους και άδειασμα αυτών όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Εντοπισμός και εξουδετέρωση κάθε εστίας ανάπτυξης κουνουπιών από τους ιδιοκτήτες τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων στους χώρους ευθύνης τους.
 • Διαχείριση των αποβλήτων και λυμάτων σε κάθε οικία και επιχείρηση σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες αντιμετώπισης των αποβλήτων.
 • Να αποφεύγεται κάθε ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών καθώς και η δημιουργία βούρκων από αυτά.
 • Ανανέωση του νερού στις ποτίστρες των ζώων και στις δεξαμενές και στέρνες νερού. Να μαζεύονται τα φύλλα ή άλλα σκουπίδια που υπάρχουν στην επιφάνεια τους. Τα ανοίγματα δεξαμενών συλλογής νερού να καλύπτονται με λεπτή σίτα.
 • Αποστράγγιση χωραφιών και άλλων επιφανειών, μετά την άρδευση ή βροχή, για αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.
 • Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών από χόρτα, πέτρες, χώματα και άλλα υλικά που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού. Να διευκολύνεται η συνεχής ροή υδάτων όπου είναι δυνατόν.
 • Συνεχής καθαρισμός δικτύου όμβριων υδάτων και διευκόλυνση της ροής των νερών.
 • Αποφυγή ανεξέλεγκτης διάθεσης σκουπιδιών.
 • Αποφυγή διάνοιξης λάκκων.
 • Αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών.
 • Εντοπισμός από τους πολίτες εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και αναφορά τους στους Δήμους και στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας.
 • Λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όπως τοποθέτηση λεπτών σιτών στις πόρτες και στα παράθυρα και χρήση της παραδοσιακής κουνουπιέρας κατά την διάρκεια του ύπνου.
 • Αποφυγή αλόγιστης χρήσης εντομοκτόνων, οικιακών σπρέι ή άλλων σκευασμάτων για την καταπολέμηση εντόμων.
 • Η χρήση εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών σε μορφή υγρού ή πλακιδίων να γίνεται προσεχτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.
 • Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εντομοκτονίας να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα.
Η συνεισφορά των πολιτών στον εντοπισμό, περιορισμό και εξάλειψη των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών (συγκεντρώσεις στάσιμου νερού) αποτελεί σημαντικό βήμα στη γενικότερη προσπάθεια καταπολέμησης των κουνουπιών.

Η συνεργασία φορέων (Υπηρεσιών, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργείων, Περιφέρειας ) και πολιτών κρίνεται απαραίτητη.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία για όποια περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση στα τηλέφωνα: 2631 3 64122 (κα Διβάρη), 2631 3 64104( κα Δημητρούκα) και 2641 3 63452 (κα Μπαλάσκα).

Δημοσίευση σχολίου